Tiêu hóa nội bào ngoại bào. Các sinh vật dị dưỡng có được năng lượng thông qua việc ăn thức ăn giàu năng lượng. Thức ăn ăn vào nên được tiêu hóa thành các hợp chất nhỏ. Để hấp thụ dưới dạng chất dinh dưỡng. Tiêu hóa nội bào và ngoại bào là hai phương pháp tiêu hóa thức ăn ở các sinh vật nói trên. Cùng Mogo đi tìm hiểu chi tiết 2 loại tiêu hóa này nhé.

Tiêu hóa nội bào là gì?

Tiêu hóa nội bào là gì?

Tiêu hóa nội bào đề cập đến một hình thức tiêu hóa. Trong đó sự phân hủy vật liệu thành các thành phần nhỏ diễn ra bên trong tế bào. Các enzyme thủy phân được lưu trữ trong lysosome. Chịu trách nhiệm cho quá trình tiêu hóa hóa học của hạt thức ăn. Tiêu hóa nội bào có thể được phân loại thành hai loại là tiêu hóa dị thể và tiêu hóa tự phát.

Tiêu hóa dị dưỡng

Sự tiêu hóa dị thể là sự phá vỡ các phân tử được đưa vào tế bào bởi endocytosis. Sự xuống cấp của thức ăn ăn vào trong quá trình tiêu hóa nội bào. Xảy ra trong một quá trình được gọi là thực bào. Các túi nội tiết hoặc không bào thực phẩm được hợp nhất với một lysosome. Và quá trình tiêu hóa hóa học xảy ra bên trong không bào thực phẩm. Các chất dinh dưỡng khuếch tán đến tế bào chất thông qua các bức tường của túi. Các vật liệu khó tiêu được bài tiết thông qua exocytosis.

Tiêu hóa tự động

Quá trình tiêu hóa tự động xảy ra bên trong tế bào. Để tiêu hóa các phân tử bên trong và bào quan. Autophagy duy trì các nguồn năng lượng trong tế bào bằng cách tái chế các protein. Tập hợp và bào quan bị hư hỏng trong tế bào.

Các sản phẩm cuối cùng của sự xuống cấp có thể được sử dụng như các khối xây dựng. Để thay thế các thành phần tế bào đã cạn kiệt. Qua đó, autophagy thúc đẩy sự sống sót của tế bào khi bị căng thẳng bằng cách cân bằng mức năng lượng của tế bào.

Nó cũng cho phép xóa các thành phần không mong muốn khỏi tế bào. Do đó, autophagy là pro-survival có khả năng trải qua căng thẳng tế bào như thiếu hụt chất dinh dưỡng. Nhưng, autophagy cho phép tế bào chết bằng cách phá hủy các bào quan hoạt động trong nó như ty thể.

Tiêu hóa ngoại bào là gì?

Tiêu hóa ngoại bào là gì?

Tiêu hóa ngoại bào đề cập đến một hình thức tiêu hóa. Trong đó sự phân hủy vật liệu thành các thành phần nhỏ hơn diễn ra bên ngoài tế bào. Do đó, các enzyme thủy phân được tiết ra trên các nguyên liệu thực phẩm thông qua màng tế bào.

Ở động vật, quá trình xảy ra bên trong lòng ống tủy. Các kênh động vật nguyên thủy được phân biệt thành các khu vực khác nhau. Như miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và hậu môn.

Các vùng khác nhau sở hữu các chức năng khác nhau trong quá trình tiêu hóa thức ăn. Các khu vực ban đầu có liên quan đến tiêu hóa cơ học thực phẩm. Trong khi các khu vực cuối cùng có liên quan đến tiêu hóa hóa học. Cũng như sự hấp thụ các chất dinh dưỡng. Các tuyến nước bọt, dạ dày, tuyến tụy và ruột tiết ra các enzyme tiêu hóa vào lòng.

Sự tương đồng 

  • Tiêu hóa nội bào và ngoại bào là hai loại cơ chế liên quan đến tiêu hóa thức ăn.
  • Enzyme tham gia vào quá trình tiêu hóa cả tiêu hóa nội bào và ngoại bào.
  • Cả tiêu hóa nội bào và ngoại bào đều phá vỡ các hợp chất phức tạp thành các hợp chất đơn giản.
  • Cả tiêu hóa nội bào và ngoại bào đều tạo điều kiện cho việc hấp thụ chất dinh dưỡng.

Sự khác biệt giữa tiêu hóa nội bào và ngoại bào

Tiêu hóa nội bào: Tiêu hóa nội bào đề cập đến một hình thức tiêu hóa trong đó sự phân hủy vật liệu thành các thành phần nhỏ diễn ra bên trong tế bào.

Tiêu hóa ngoại bào: Tiêu hóa ngoại bào đề cập đến một hình thức tiêu hóa trong đó sự phân hủy vật liệu thành các thành phần nhỏ hơn diễn ra bên ngoài tế bào.

Tiêu hóa nội bào và ngoại bào là hai loại tiêu hóa của nguyên liệu thức ăn ăn vào động vật và động vật nguyên sinh. Trong động vật nguyên sinh, các hạt thức ăn ăn vào được tiêu hóa bên trong một không bào thức ăn bằng cách tiêu hóa nội bào. Bên cạnh đó ở động vật có một kênh tiêu hóa, sự tiêu hóa xảy ra trong lòng ống tiêu hóa bằng cách tiêu hóa ngoại bào. Sự khác biệt chính giữa tiêu hóa nội bào và ngoại bào là vị trí và độ phức tạp của từng loại cơ chế tiêu hóa.

Bài viết được tham khảo từ strephonsays.