Mật ong Airborne Honeydew 250g

Mật ong Airborne Honeydew là một trong những loại mật ong xuất khẩu cao cấp của New Zealand. Nó có một lịch sử xuất khẩu sang châu Âu và đặc biệt là Đức kể từ đầu những năm 1970.